در سردترین روز زمستان میلیون ها سال پیش ماجراجویی من در جغرافیای تو آغاز شد. سفری نامحدود، بدون بازگشت، بدون مرز، بدون برنامه، بدون نقشه، سخت و مخاطره آمیز!! گاه تاجر می شوم از راه ابریشم موهایت عبور می کنم؛ گاه همچون دوره گردی بی مقصد استوای نود درجه پیشانی ات را رد می کنم و سپس در کمانه ابرویت و پس کمی متمایل به جنوب در سایه انبوه مژگانت چادر می زنم! هیچ می دانی قلب تو به هیچ مانند است در این جهان؛ مگر مسجدی به قدمت آغاز! با مناره هایی بلند که نه سه بار

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

خرید سکه ساکر استارز محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

آخرین جستجو ها


دانش آموز از جنس دوست داشتن تی تو فایل Anatomy Time Luis اطلاعات مفيد در مورد سلامتي، تغذيه، خشکبار، و.... وايسا بلاگ چسب کاغذ دیواری